E-raamatukogu ajaveeb

Rahvusvahelise ja võrdleva raamatukogunduse temaatiline lähenemine. Võrdlusuuringud raamatukogunduses.

Posted on: 10. nov. 2017

Uurimisvaldkond on läbi teinud huvitava kujunemisloo. Olnud aktuaalne aastatel 1960-1980, see järel jäänud kuhugi tahaplaanile kuni aastatel 2005-2006 tõusis taas päevakorrale. Ehk uurimisvaldkonna saab jagada kaheks etapiks. Rahvusvahelise ja võrdleva raamatukogunduse alane oluline monograafia on Peter Johan Lor´i raamat ”International and Comparative Librarianship: A Thematic
Approach“. Raamatu 6 peatükki on veebis vabalt kättesaadav https://peterlor.com/the-book/

P. Lor on 2005. aastast teema taas päevakorda tõstnud. Mis on võrdlev raamatukogundus? Mis on rahvusvaheline raamatukogundus? See on samuti Peter Johan Lori poolt defineeritud ning seda saab lugeda veebist https://peterlor.com/international-comparative-librarianship/

Oma veebikodu on ka rahvusvahelise ja võrdleva raamatukogunduse kogukonnal https://iclcommunitas.wordpress.com/

Arutelu aluseks:
Peter Johan Lor , (2014),”Revitalizing comparative library and information science: theory and metatheory”, Journal of Documentation, Vol. 70 Iss 1 pp. 25 – 51.

Võrdleva raamatukogunduse põhiküsimus on – mis on raamatukogunduse ühisosa kogu maailma raamatukogudes. Et selle aluseks saaks teha võrdlusanalüüse. Kontekstist arusaamine ongi see, mis loob aluse võrdlevaks raamatukogunduseks. Selleks et võrrelda, peab olema rahvusvahelisus. Sellele on vastu vaieldud ja selle ümber on diskussiooni, et võrrelda võib ka reginoone, tüüpe ja raamatukogusid riigi sees. Tšehhi päritolu ja USAs elav Simsova ütleb, et võrdlemine ei pea olema rahvusvahelises kontekstis ja seda just tulenevalt oma kogemusest. Simsova on ka 1970-1980 ilmunud õpikute autor ning andnud sellele valdkonnale akadeemilist dimensiooni.

Võrdleva raamatukogunduse ja võrdlusuuringute eesmärgiks on üksteiselt õppimine, sarnasuste ja erinevuste leidmine, toimuva kirjeldamine ning sellest tulenev analüüs ja võrdlus; nende sarnasuste ja erinevauste juures tuleb selgeks teha põhjuse ja tagajärje seosed ja nende  analüüsimine.

Kuigi olen oma praktikas võrdleva ja rahvusvahelise raamatukogundusega kokku puutunud, ei ole ma mõelnud selle peale et see on kas rahvusvaheline raamatukogundus või võrdlev raamatukogundus. Peter Lori raamatut ja artikleid lugedes, hakkasin nägema kui erinevalt neid teemasid käsitletakse. Et USAs mõistetakse rahvusvahelist raamatukogundust kui raamatukogundust, mis on väljaspool USA-d. Siin tuleb välja keele mõistmine mitte ainult sõnade tundmise tasandil vaid ka semantilisel tasandil. Et kui USAs öeldakse rahvusvaheline tudeng siis see tähendab et tegemist on välistudengiga USA-s. Ning kui ilmub artiklikogumik, kus on sees erinevate riikide raamatukoguinimeste artiklid, ongi see juba rahvusvaheline raamatukogundus. Kas ikka on? Peter Lor toob ka oma artiklis Critical reflections on international librarianship välja, et William J. Welsi raamatu pealkiri on küll International Librarianship today and tomorrow kuid raamatus tegelikult rahvusvahelisest raamatukogundusest ei räägita. Lor ütleb oma artiklis, et oluline on uurida süsteemide ja teooriate suhteid mitte ainult raamatukogunduses vaid laiemalt infoasutustes (information agencies).

Louis Shore (1966) defineeris võrdleva raamatukogunduse kui selgelt rahvusvahelise raamatukogunduse. Ka Harvey (1973) jaoks on võrdlev raamatukogundus peamiselt või valdavalt rahvusvaheline ja hõlmab võrdlusi erinevates riikides, sellega järgib raamatukogundus analoogselt võrdleva õiguse ja hariduse valdkondi. Enda praktika kohaselt sümpatiseerib enam Venni diagramm, kus rahvusvaheline ja võrdlev raamatukogundus asetsevad kõrvuti ning osa neist ka kattub. Võrdlev raamatukogundus võib olla nii rahvuslikul kui ka rahvusvahelisel tasandil. Kuigi võrdlev raamatukogundus on enamasti keskendunud raamatukogusüsteemide ja tingimuste võrdlemisele, saab võrdlusi läbi viia ka riigitasandil kas raamatukogu liigiti (kooli, eriala, teadusraaamtukogud) või võrrelda raamatukogutöötajatele esitatavaid nõudeid erinevates sama tüüpi raamatukogudes. Ning ka rahvusvahelisel raamatukogundusel võib olla kuid ei pea olema võrdlev mõõde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lisa kommentaar

Kommenteerimiseks palun logi sisse, kasutades üht neist võimalustest:

WordPress.com Logo

Sa kommenteerid kasutades oma WordPress.com kontot. Logi välja /  Muuda )

Twitter picture

Sa kommenteerid kasutades oma Twitter kontot. Logi välja /  Muuda )

Facebook photo

Sa kommenteerid kasutades oma Facebook kontot. Logi välja /  Muuda )

Connecting to %s

%d bloggers like this: