E-raamatukogu ajaveeb

Archive for the ‘andmebaasid’ Category

Tasuta ja avatud juurdepääsuga teadusinformatsioon veebis. Vaba juurdepääsuga ajakirjad ja repositooriumid:

Directory of Open Access Journals http://www.doaj.org/ rohkem kui 5500 tasuta ja vaba juurdepääsuga ajakirja ja 460000  artiklit

Bielefeld Academic Search Engine http://www.base-search.net/

Google Scholar http://scholar.google.com/ – hea koht, kust kontrollida kindlate artiklite juurdepääsu

Scirus – loodus- ja täppisteadused kuid ka sotsiaal- ja humanitaarteduse alased materjalid http://www.scirus.com/

Eestikeelsed e-õpikud

Tartu Ülikooli Ebrary http://site.ebrary.com/lib/tartu – juurdepääs vaid TÜ arvutivõrgus, faili ei saa alla laadida. Kopeerimise ja printimise piirangud.

Digitaalsed kogud

Tartu Ülikooli digirepositoorium DSpace http://dspace.utlib.ee/dspace/ – failideladu. Alustati 2006. aastal dissertatsioonide, raamatute ladustamist. Ülikoolis kaitstud magistri-ja doktoritööd (ca 1800).  Kirjed kajastuvad nii ESTERis kui Google Scholaris.

Eesti vanema kirjanduse digitaalne tekstikogu www.utlib.ee/ekollekt/eeva.

Portreed Tartu Ülikooli raamatukogus www.utlib.ee/ee/andmebaasid/portreed

Lääne-Euroopa varane graafika www.utlib.ee/ekollekt/legraafika/

Eesti rahvaluule portaal www.folklore.ee
sisaldab muuhulgas ka e-ajakirju Mäetagused ja Folklore.

Kreutzwaldi sajand / Eesti kultuurilooline veeb, sisaldab 19. sajandi Eesti kirjanduse ja luule täistekste (Bornhöhe “Tasuja”, Kitzberg “Kauka jumal” jne jne. Luulet tuleb otsida alapealkirja Artiklid alt.  kreutzwald.kirmus.ee

Tartu Ülikooli videoteek www.uttv.ee

 

 

 

Septembri viimasel päeval avas Statistikaamet piirkondliku statistika portaali www.stat.ee/pp, kuhu on koondatud kogu Statistikaameti piirkondlik statistika. Portaali eesmärk on lihtsustada piirkondliku statistika leidmist ning tõhustada koostööd piirkondliku statistika tootjate ja tarbijate vahel.

Portaali peamised osad on e-väljaanne “Piirkondlik portree Eestist”, statistilised analüüsid ja ettekanded ning statistika andmebaas. Lisaks on portaalis piirkondliku arenguga seotud uudised, dokumendid, artiklid, Statistikaameti tooted,  Balti riikide piirkondlik statistika, piirkondlike näitajate loetelu ja lingid teistele piirkondliku statistika allikatele.

E-väljaanne “Piirkondlik portree Eestisthttp://www.stat.ee/ppe, annab statistiliste võtmenäitajate alusel ülevaate Eesti piirkondadest ja võimaldab võrrelda piirkondade arengut omavahel ning Eesti arengut teiste Euroopa Liidu liikmesriikidega. Lisaks andmetabelitele sisaldab e-väljaanne jooniseid ja kaarte. Piirkondade iseloomustamiseks on lisatud ka tekste ja pilte.

Tartu Linnaraamatukogu koostab Eesti lasteluule andmebaasi.

http://www.luts.ee/kirjandus/

Andmebaas avab Eestis ilmunud luulekogusid, annab võimaluse leida luuletusi erinevatel teemadel. Otsida saab autori, luuletuse pealkirja, kogumiku pealkirja, luuletuse esimese rea ja märksõna abil.

Kui Eesti raaamatukogude e-kataloogide aadressid on infospetsialistidel peas siis Eesti raamatukogudes koostatavate andmebaaside kohta ei taha info levida. Ei ole ka ühtset veebisaiti, kus e-kataloogid, arhiivid ja erinevad andmebaasid oleksid ära toodud. Raamatukogunduse alased sõnastikud ja e-kataloogid leiab Rahvusraamatukogu kodulehelt – Raamatukogudele – Sõnastikud ja e-kataloogid http://www.nlib.ee/114 lingi alt. Samuti on e-kataloogid, arhiivid ja artikliandmebaasid toodud ära Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu uuel kodulehel http://www.eru.ee/joomla/index.php/andmebaasid. Ning ELNET Konsortsiumi kodulehel on samuti nimekiri Eesti raamatukogudes koostatavatest artikliandmebaasidest http://www.elnet.ee/ise/Teised_baasid.php. Samuti on paljud andmebaasid toodud ära Rahvusraamatukogu Teemaväravas http://www.nlib.ee/lingid/ erinevate teemavaldkondade all.  Hullem lugu on veel erinevate arhiividega, nende leidmiseks peab läbi kammima vastavate institutsioonide, muuseumide ja mäluasutuste kodulehekülgi.

Eesti maavaradest annab ülevaate keskkonnaministeeriumi ja maa-ameti ühistööna käivitatud keskkonnaregistri maardlate nimistu. Andmebaas asub maa-ameti kodulehe http://www.maaamet.ee  kaardiserveris Maardlate rakendus nimetuse all http://xgis.maaamet.ee/xGIS/XGis. Vaata ka tutvustavat artiklit Postimehe vahel ilmunud Looduse Hääles (2009, 12. aug).

emsLõpuks on siis läbi aeg, kus Põhja-Eesti kasutas märksõnastamisel Rahvusraamatukogu koostatud Eesti üldist märksõnastikku ja Lõuna-Eesti Tartu Ülikooli Raamatukogu märksõnastikku Ingrid. Maist 2009 need kaks märksõnastikku on ühendatud  ELNET Konsortsiumi katuse alla ja tegutseb uue nimega „Eesti märksõnastik“ (EMS) aadressil http://ems.elnet.ee, juurdepääs ka e-kataloogist ESTER ja Eesti artiklite andmebaasist ISE – Index Scriptorum Estoniae. Märksõnastik sisaldab ligikaudu 46 000 märksõna ja äraviiteterminit (sünonüümi).