E-raamatukogu ajaveeb

Archive for the ‘e-raamatud’ Category

InfoToday vahendab uudise, et Microsofti e-raamatupood suletakse. Nagu enamiku e-raamatupoodide puhul, on ost lihtsalt litsents juurdepääsuks, mitte litsents raamatu omamiseks.  Juurdepääs ostetud raamatutele suletakse lõplikult juulis 2019.

 

 

Lisbeth Worsøe-Schmidt on kirjutanud ajakirjas Journal of Librarianship and Information Science artikli e-raamatute laenutusest Taanis, millele on pannud väljakutsuva pealkirja “E-raamatu sõda Taanis”.

Artikli eesmärk on uurida, kuidas digiteerimine ja eelkõige e-raamatud on muutnud Taani raamatumaailmas erasektori ja avaliku sektori asutuste vahelisi suhteid. Seda siis  eReoleni juhtumiuuringu kaudu, avaliku ja erasektori partnerlusest, mille läbi toimub e-raamatute laenutus ühiselt platvormilt.  Peamised järeldused on, et e-raamatute laenutamine on häirinud traditsioonilise raamatukogu süsteemi ja kommertsraamatuturu  omavahelist mõistmist ja suhtlemist. Lisaks on Taani raamatukogusüsteem partnerluse kaudu võtnud endale uue funktsiooni seoses kaubandusliku turuga, olles eestvedajaks Taani e-raamatute turul.

APA viide:
Worsøe-Schmidt, L. (2019). The e-book war in Denmark. Journal of Librarianship and Information Science51(1), 95–105. https://doi.org/10.1177/0961000616685641
Täistekst: https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0961000616685641

 

Tasuta ja avatud juurdepääsuga teadusinformatsioon veebis. Vaba juurdepääsuga ajakirjad ja repositooriumid:

Directory of Open Access Journals http://www.doaj.org/ rohkem kui 5500 tasuta ja vaba juurdepääsuga ajakirja ja 460000  artiklit

Bielefeld Academic Search Engine http://www.base-search.net/

Google Scholar http://scholar.google.com/ – hea koht, kust kontrollida kindlate artiklite juurdepääsu

Scirus – loodus- ja täppisteadused kuid ka sotsiaal- ja humanitaarteduse alased materjalid http://www.scirus.com/

Eestikeelsed e-õpikud

Tartu Ülikooli Ebrary http://site.ebrary.com/lib/tartu – juurdepääs vaid TÜ arvutivõrgus, faili ei saa alla laadida. Kopeerimise ja printimise piirangud.

Digitaalsed kogud

Tartu Ülikooli digirepositoorium DSpace http://dspace.utlib.ee/dspace/ – failideladu. Alustati 2006. aastal dissertatsioonide, raamatute ladustamist. Ülikoolis kaitstud magistri-ja doktoritööd (ca 1800).  Kirjed kajastuvad nii ESTERis kui Google Scholaris.

Eesti vanema kirjanduse digitaalne tekstikogu www.utlib.ee/ekollekt/eeva.

Portreed Tartu Ülikooli raamatukogus www.utlib.ee/ee/andmebaasid/portreed

Lääne-Euroopa varane graafika www.utlib.ee/ekollekt/legraafika/

Eesti rahvaluule portaal www.folklore.ee
sisaldab muuhulgas ka e-ajakirju Mäetagused ja Folklore.

Kreutzwaldi sajand / Eesti kultuurilooline veeb, sisaldab 19. sajandi Eesti kirjanduse ja luule täistekste (Bornhöhe “Tasuja”, Kitzberg “Kauka jumal” jne jne. Luulet tuleb otsida alapealkirja Artiklid alt.  kreutzwald.kirmus.ee

Tartu Ülikooli videoteek www.uttv.ee

 

 

 

Just nii on pealkirjastatud 5. nov 2009 ilmunud Areeni artikkel, kus võrreldakse erinevaid digiraamatute lugejaid. Samuti tuuakse ära mõningad veebiallikad, kust digiraamatuid leida võib. Toatäis raamatuid sinu tagataskus. Eesti Ekspress: Areen, 2009, 5. nov, lk. 1-3.

http://www.ekspress.ee/2009/11/08/areen/45844-kuidas-leida-endale-e-lugeja

http://www.ekspress.ee/2009/11/08/areen/45843-argo-ideon-kindlei-e-tint-on-silmasobralik

Päevalehes on ülevaade Google´i tööst raamatute digiteerimisel, lepingute sõlmimisest nii raamatukogude kui ka riikidega. Märt Väljataga kommenteerib kogu protsessi omaltpoolt. Arvan, et Google vastu ei ole vaja võidelda, kuigi kirjastajad ja autorid ei pruugi sama meelt olla. Täitsa mõistlik oleks ju, et kui Google oma rahadega digiteeriks ka Eesti kirjanduse. Lähemalt saab lugeda EPL-i artiklist