E-raamatukogu ajaveeb

Archive for the ‘kodulugu’ Category

Citizen Science ehk kodanike teadus – kuidas raamatukogud saavad toetada teadushuvilisi, kes koguvad andmeid ja teevad uurimistööd entusiasmist.

Vikipeedias on nimekiri kodanike teadusprojektidest, mis on ülikoolide või mäluastuste sh raamatukogude hõlma all. Raamatukogud peaksid mõtlema, kuidas kaasata kodanikud, kes entusiasmist ja huvist korjavad mingeid andmeid ja teevad hobi korras teadust. Kodanike teadus on ka inimeste kaasamine projketidesse, kus näiteks tuvastatakase vanade piltide peal olevaid asukohti või ka inimesi. Ehk kodanike teadus hõlmab ka crowdsourcingut. Näiteks postkaardide piltide tuvastamine nagu seda tehti McMaster crowd-sources projektis

Eestis on toimunud digitalgud teema aastate raames, mäluastustes. Üheks näiteks Mereaasta 2016 digitalgud

Üheks võimaluseks kasutada ära kodanike uurimishuvi, on kaasata huvilisi koduloolise materjali kogumisse, loomisse ja ka piltide, fotode või tekstide tuvastamis ja toimetamis protsessi.

Kodanike teadus vajab teenuse disaini, et luua teenus, mis kaasaks ja kõnetaks kogukonda või sihtrühma.

Lessons from citizen science for community engagement practice

 

Portaale sajab veebi nagu sügisel vihma. Järjekordne võrguvärav on oma uksed lahti teinud – eestielu.ee.  Portaal koondab endas valla- ja linnalehtede online-versioone, mille kaudu saab kiirelt ja mugavalt infot oma kodukoha, naaberomavalitsuse ja teiste südamelähedaste paikade kohta.