E-raamatukogu ajaveeb

Archive for the ‘portaalid’ Category

Portaale sajab veebi nagu sügisel vihma. Järjekordne võrguvärav on oma uksed lahti teinud – eestielu.ee.  Portaal koondab endas valla- ja linnalehtede online-versioone, mille kaudu saab kiirelt ja mugavalt infot oma kodukoha, naaberomavalitsuse ja teiste südamelähedaste paikade kohta.

Septembri viimasel päeval avas Statistikaamet piirkondliku statistika portaali www.stat.ee/pp, kuhu on koondatud kogu Statistikaameti piirkondlik statistika. Portaali eesmärk on lihtsustada piirkondliku statistika leidmist ning tõhustada koostööd piirkondliku statistika tootjate ja tarbijate vahel.

Portaali peamised osad on e-väljaanne “Piirkondlik portree Eestist”, statistilised analüüsid ja ettekanded ning statistika andmebaas. Lisaks on portaalis piirkondliku arenguga seotud uudised, dokumendid, artiklid, Statistikaameti tooted,  Balti riikide piirkondlik statistika, piirkondlike näitajate loetelu ja lingid teistele piirkondliku statistika allikatele.

E-väljaanne “Piirkondlik portree Eestisthttp://www.stat.ee/ppe, annab statistiliste võtmenäitajate alusel ülevaate Eesti piirkondadest ja võimaldab võrrelda piirkondade arengut omavahel ning Eesti arengut teiste Euroopa Liidu liikmesriikidega. Lisaks andmetabelitele sisaldab e-väljaanne jooniseid ja kaarte. Piirkondade iseloomustamiseks on lisatud ka tekste ja pilte.

Täna toimub Rahvusraamatukogus VI Infopoliitika foorum, kus üritatakse leida seisukoht, palju erinevaid infoportaale Eestis on ja palju tulemas ja palju neid tegelikult võiks olla. Siiani on rääkinud The World Digital Library, Europeana ja German Digital Library esindajad. Europeana esindaja ütles otse välja, et loomulikult oleks nemad huvitatud kui Eestis oleks üks partner, kellega nemad saaksid suhelda. Teoorias pooldavad kõik ühte protaali aga kui jutt läheb konkreetseks siis ajab igaüks ikka oma rida. Oluline ikkagi on et kasutataks ühtseid standardeid ja metaandmeid siis ei ole oluline mitu portaali on. Info oleks ikkagi kättesaadav. Kuid ka siinkohal ei saa üle ega ümber võistlusest Google´iga samas teda ka tahtes samal ajal ära kasutada.

Nüüd on käes esimese Eesti ettekandja kord, Pille Pruulmann-Vengerfeldt “”Infopank, turg, tsirkus või seiklus – erinevad vaated internetikasutusele”, kes alustab mõttega, et küsitakse küll mitu väravat on kombeks aga vaja on ka küsida, kes väravast sisse astub j KUIDAS ta väravani jõuab. Mis on üldse internet? Kas infopank (telefoniraamat, raamatukogu), turg (ost, müük, vahetus), seiklus (mänguline maailm), suhtlusvõrgustik (mokalaat)

Kuidas ja mil määral digiteeritud kultuuripärand, mis on infopank internetis osaleb või peaks osalema interneti turul, seikluses, mokalaadal. Kas see peaks olema üldse eesmärk? Läbiviidud küsitlus näitas, et aktiivne internetikasutaja loeb väga palju (aja)kirjandust ka muidu. Mitmekülgsed aktiivsed interneti kasutajad on ka aktiivsed raamatukogus käijad. Nagu inimesed on erinevad on ka inimeste ettekujutus Internetist väga erinev. Ühte väravasse kõiki kasutajaid suunata ei saa, kõigil on erinevad huvid. Väravaid luuakse nende väravate omanike huvidest lähtudes. Kellele millist väravat me tegema hakkame?

Kui nüüd oponeerida ettekandjat siis väravaid ehk portaale ei tohiks olla lõpmatult palju, vaid teid nende väravateni võiks olla palju – siin tuleb mängu juba portaali kui mõiste erinev tõlgendus.

Selle kohapeal lõppes läpaka aku ning panen siia kirja vaid kokkuvõtte:

Enamasti sisu valdajad tahavad olla ka selle pakkujad.

Kas oluline on otsing või otsingutulemus?

Andmekogud, mida Infopoliitika foorumil tutvustati:

Digitaalse arhiivi DIGAR uus kasutajaliides http://digar.nlib.ee/

Vaibad Eesti Rahva Musueumis http://vaibad.erm.ee/

ettevalmistatav Eesti Filmi Andmebaas http://www.efa.ee/web/


Maa-ameti kodulehelt saab maa-ameti kaardiserverist http://xgis.maaamet.ee/ tasuta vaadata katastriüksuste infot ning erinevaid kaarte. Portaali tutvustab Postimehe vahel  ilmunud väljaanne Looduse Hääl (2009, 12. aug).