E-raamatukogu ajaveeb

Posts Tagged ‘digitaalraamatukogu

Kas digitaalraamatukogu on andmebaas, organisatsioon või teenus? Borgman juba 1999. aastal toob välja 5 erinevat rõhuasetust ja fookust.

Digitaalraamatukogude manifestis aastal 2011 on rõhuasetus online-kogudele, millele on juurdepääs ning mille taga on raamatukogudevaheliste võrgustike koostöö. Kollektsiooni omamine ei tähenda otsest seotust raamatukoguga. Samuti see kogutud, töödeldud ja vahendatav info peab vastama infoühiskonna vajadustele.

Rahvusvaheline projekt DELOS järeldustest võib lugeda, et digitaalraamatukogu on nii organisatsioon, kui  süsteem (sisus,kasutajaliides, kvaliteet, autoriõigus jne) kui ka raamatukogusüsteem.

Tefko Saracevic on välja toonud 4 erinevat lähenemist digitaalraamatukogundusele koos tähtsamate uurijatega: sisu ja Michael Lesk; otsing ja Marchionini, Borgman ja kasutaja; Saracevic ise ja teenused.

Aine põhiallikad:

Calhoun, K.(2014). Exploring Digital Libraries. Foundations, practice, prospects. London: Facet Publishing. 

Information Users and Usability in the Digital Age