E-raamatukogu ajaveeb

Posts Tagged ‘turundus

Mis on turundus? Definitsioone on palju ja väga erinevatest aegadest, aastast 1972 ja 2017, ning erinevad seletused näitavad, kuidas teema on arenenud.

Turundus ehk marketing  –

  • hindab, juhib ja rahuldab nõudlust läbi vahetuse (J. Evans & B. Berman).
  • on tegevus, mis on suunatud (klientide) soovide ja vajaduste rahuldamisele vahetuste kaudu (Philip Kotler 2002)

Kreegimäe, K. (2013). Turunduse olemus (Õpiobjekt) – http://turunduseolemus.weebly.com/index.html

Jaansoo, A. (2012). Turunduse alused I. – https://www.innove.ee/UserFiles/Kutseharidus/%C3%95ppe-%20ja%20juhendmaterjalid/Turundus%20I.pdf

Cohen, H. (2011). 72 Marketing Definitions – https://heidicohen.com/marketing-definition/

Minnes turunduselt nüüd edasi infoteenuste turundusele siis nagu ka turunduses on ka infoteenuste turunduse rõhuasetused aastakümnete jooksul muutunud. Greta Renborg on öelnud, et raamatukogunduse turundus algas enne päris turundust. Ta väidab, et raamatukogu turundus sai alguse 1870ndatest ning toob näite reisivatest raamatukogudest. Kohvrid raamatutega, mis Ameerika raudteevõrgu arenguga seoses, sõitsid sinna, kus rong peatus. Ning inimesed tulid sinna rongipeatusesse raamatuid laenama – see oli nõudlusele vastav pakkumine kuna raamatukoguhoidjad olid eelmine kord küsinud, mida te lugeda tahate.

Järgmiselt on Aira Lepiku poolt esile tõstetud artiklid, raamatud või veebis olevad õppematerjalid, mis käsitlevad turundust raamatukogus.

Kathy Dempsey – Libraries are essential

Raamatukogu turunduse tööriistakast, autor Ned Potter

Õpimaterjal  Anette Lamb – Marketing for libraries.

Artikkel : Rajesh Singh, (2009) “Does your library have a marketing culture? Implications for service providers”, Library Management, Vol. 30 Issue: 3, pp.117-137, https://doi.org/10.1108/01435120910937302