E-raamatukogu ajaveeb

Posts Tagged ‘viitamine

Hans Põldoja loengu põhjal 6.04.2018

Plagiaat – teise autori loomingu avaldamine oma nime all v kasutamine allikat nimetamata (Raamatukogusõnastik)

Plagiaat on enamasti pahatahtlik kuid võib ette tulla ka tahtmatu plagiaat. Plagiaadijuhtumeid reguleerib õppekorralduseeskiri (Tallinna Ülikool).

Praktiline vahend, millega on võimalik plagiaati tuvastada:
plagramme.com. Võimalik teha tasuta kasutajakonto. Ei toeta pdf faile. Kasutab allikana kõike, mida Google sisaldab. Süvaveebi ei lähe.

Tartu Ülikooli materjal Loomevargus ehk plagiaat

H. Põldoja tsitaat “Kratt on käkk, mis ei tööta”

Viitamine

Mustrikeeled disainis, H. Põldoja üks osa tema doktoritööst.

Allikate haldamise vahendid
Tasuta vahend on Mendeley www.mendeley.com (tugiisik TLÜARis Sigrid Mandre). Tasuline vahend on Papers. https://www.readcube.com/papers/ . Selle positiivne külg on, et saad tekstis märkida ära lõike ja tekivad ka lingid, mida oled ära märkinud.

Nimi-aasta viitamine, numbriviitamine, joonealune viitamine.

Kõige käepärasem on nimi-aasta viitamine, kuna numbriviitamise puhul võib viga kergelt sisse tulla ja kasutatud allikate jälgimine on ebamugavam.

APA6 on nimi-aasta viitamissüsteem http://www.apastyle.org/ . Hea kättesaadav on Austraalia Curtin University Library APA kohta käiv abimaterjal ja  juhend http://libguides.library.curtin.edu.au/ld.php?content_id=40613039.
TLÜ APA6 viitamissüsteemi lühikokkuvõte http://www.cs.tlu.ee/instituut/nouded/apa6_lyhikokkuvote.pdf. H. Põldoja slaidid APA6 viitamissüsteemist https://www.slideshare.net/hanspoldoja/viidete-vormistamine-apa-viitamisssteemis.

Tartu Ülikooli ühiskonnateaduste Instituudi viitamise juhendmaterjal

Kuidas viidata tarkvaralahendustele? Informaatikatöödes lähevad tarkvaraviited joonealustesse märkustesse. Seda Digitehnoloogia Instituut teadlikult ripub APAga võrreldes.

Eesti andmekogudest Rahvusraamatukogu otsinguportaalis portaal.nlib.ee on võimalik automaatselt genereerida APA6 stiilis viide raamatule või artiklile. apaviide

 

 

 

 

Sildid: